Ten behoeve van de kaders mbt zorgkwaliteit (IGJ) verrichtten we op 9 maart j.l. een interne audit bij Mannenkliniek Noord Nederland in Grou. Hierbij keken we op locatie naar gestelde wettelijke kaders en de daadwerkelijke uitvoering ervan. Op alle onderdelen werd positief gescoord. Goede aantoonbare inzet van MNN om echte kwaliteitszorg te bieden. Voor ons een leuke ervaring om te doen. Dank voor het vertrouwen!

Meer weten over het inzetten van onze adviseurs m.b.t. een interne audit? Neem contact met ons op.