Geralda de Vries
Geralda de Vries

HR Consultant (BSc)
Klachtenfunctionaris Zorgsector
Begeleider Rouw & Verlies


Wendtsteinweg 59
9363 AM MARUM
06-53655306
contact@geraldadevries.nl